09.11.2021 – Ανακοίνωση του κυρίου Ν. Κελεμένη για το μάθημα “Ζ1.2019 – Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία”


Το μάθημα «Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία» δεν θα πραγματοποιηθεί στις 12/11/2021 και θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 18/11/2021 και ώρα 18:00.

Ο Διδάσκων