16.11.2021 – Ανακοίνωση σχετικά με απώλεια ακαδημαϊκής ταυτότητας


Παρακαλείται η φοιτήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης κυρία Ανδρέου Ανδριάνα, η οποία είχε απωλέσει την ακαδημαϊκή της ταυτότητα, να μεταβεί στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, διότι η ακαδημαϊκή της ταυτότητα έχει βρεθεί, ώστε να την παραλάβει.