18.11.2021 – Ανακοίνωση σχετικά με τις αναπληρώσεις των μαθημάτων της κυρίας Θ. Παπαδοπούλου


Η Αναπλήρωση των μαθημάτων “Θεωρίες περί Νεωτερικότητας” και “Πολιτική Φιλοσοφία του Γερμανικού Ιδεαλισμού” θα λάβουν χώρα στις 22/11/2021 και θα ξεκινήσουν στις 10.00. Τα προγραμματισμένα μαθήματα της ίδιας μέρας θα γίνουν κανονικά.
Η Διδάσκουσα