19.11.2021 – Ανακοίνωση παράτασης της δράσης “σπουδά…ΖΩ” και πληροφοριακό υλικό


SProtocol21111812080.pdf

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ σπουδαζω_2021-2022 ΠΑΡΑΤΑΣΗ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ σπουδάΖΩ