19.11.2021 – Πρόσκληση για ένα σεμινάριο και ένα εργαστήριο για τις επιπτώσεις του Covid-19 στη μετανάστευση. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στα Αγγλικά και θα είναι δωρεάν. Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.


INVITATION 

ΤWO DECEMBER PROGENDER EVENTS 

WORKSHOP &SEMINAR on 

Gender and Communities 

FREE OF CHARGE / IN ENGLISH 

 

  1. WORKSHOP:  Migration, gender and migrant struggles during COVID-19 

DATES: Monday 29-11-2021, Tuesday 30-11-2021, Wednesday 01-12-2021

TIME:18:00- 20:00 Greece, 17:00-19:00 Norway, 16:00-18:00 Iceland 

INFO: The workshop will be conducted by ReCollective and the Centre for Gender Studies, Panteion University of Social and Political Sciences.

It will be coordinated by Saskia Fischer and Carolin Philip.

 To applyfor the workshop please visit the link: https://progender.panteion.gr/workshop/migration-gender-and-migrant-struggles-during-covid-19/ 

In the attached file you can find more information about the Workshop. 

Deadline for applications: Thursday 25th of November 2021 

 

  1. SEMINAR: Gender and Transnational Migration during COVID-19 

DATES: Monday 6-12-2021, Tuesday 7-12-2021, Wednesday 8-12-2021

TIME:18:00- 20:00 Greece, 17:00-19:00 Norway, 16:00-18:00 Iceland 

INFO: The seminar will be conducted by Nelli Kambouri. 

To applyfor the seminar please visit the link: https://progender.panteion.gr/discussion/gender-and-transnational-migration-during-covid-19/ 

In the attached file you can find more information about the Seminar. 

Deadline for applications: Thursday 2nd of December 2021 

For more information please visit our website:  https://progender.panteion.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/ProGenderproject 

Instagram: https://www.instagram.com/progenderproject/

Twitter: https://twitter.com/ProGender_hub

 

ProGender: A Digital Hub on Gender, the Covid-19 Crisis and its Aftermath, is funded by the Bilateral Fund of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021 (EEA Grants 2014-2021)

Best regards,

ProGender team.

https://progender.panteion.gr/

December_WORKSHOP

December_SEMINAR