21.11.2021 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


Για τεχνικούς λόγους η πλατφόρμα Universis δεν λειτουργεί από την Παρασκευή 19.11.2021. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υποβάλει την αίτηση τους, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του τμήματος στο site. Θα βγει την Δευτέρα 22.11.2021 σχετική ανακοίνωση που θα δίνει μικρή παράταση της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης.