22.11.2021 – Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα του κυρίου Κ. Δικαίου “Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμης”


Σχετικά με διαλέξεις-συναντήσεις για το μάθημα ‘εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη’

Τρίτη               23 Νοεμ. κανονικά 12:00>>15:00
Τετάρτη            24 Νοεμ. πρόσθετο 18:00>>21:00 αμφιθέατρο
Δευτέρα            29 Νοεμ. πρόσθετο 10:15>>11:45 αμφιθέατρο (χωρίς διάλειμμα)
Τρίτη               30 Νοεμ ‘κανονικά’ 12:00>> 13:45 ή έως ώρα προσέλευσης για τελετή ορκωμοσίας αποφοίτων (χωρίς διάλειμμα)
Δευτέρα           6 Δεκεμ. Πρόσθετο 10:15>>11:45 αμφιθέατρο (χωρίς διάλειμμα)
Τρίτη               7 Δεκεμ. κανονικά 12:00>>15:00

Η διάλεξη Τρίτη 14/12 αναβάλλεται λόγω προγραμματισμένων ιατρικών εξετάσεων εκτός Κομοτηνής.