29.11.2021 – Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο του ΔΠΘ


Εκπρόσωπο ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο

 

5364