29.11.2021 – : Εκπροσώπηση των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.


Εκπροσώπηση φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στη Συνέλευση Τμήματος.pdf

 

136