1.12.2021 – Ανακοίνωση για το μάθημα «Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία»


Το μάθημα «Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία» δεν θα πραγματοποιηθεί στις 03/12/2021 και θα αναπληρωθεί την προσεχή εβδομάδα. Η αναπλήρωση θα οριστεί σε επόμενη ανακοίνωση.