08.12.2021 – Ανακοίνωση σχετικά με την Ορκωμοσία που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2021


Ανακοινώνεται ότι όσοι συμμετείχαν στην Ορκωμοσία, που πραγματοποίησε το Τμήμα στις 30/11/2021, μπορούν να “μπαίνουν” στο Universis με τους κωδικούς τους και να κατεβάσουν και να εκτυπώσουν τα έγγραφα της Ορκωμοσίας από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021. Καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να επισπεύσουν τη διαδικασία διότι δεν θα έχουν πλέον αυτή τη δυνατότητα όταν ακυρωθούν οι κωδικοί τους.