09.12.2021 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη της θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου Γεωπολιτικών Αναλύσεων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_12.21