13.12.2021 – Ανακοίνωση του κυρίου Ν. Κελεμένη για το μάθημα «Σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία»


Η διδασκαλία του μαθήματος «Σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία» της Παρασκευής 17/12 μετατίθεται για την Τετάρτη 15/12 ώρα 15:00-18:00, Αίθουσα Α, και αμέσως μετά, ώρα 18:00-21:00 στην ίδια Αίθουσα, θα διεξαχθεί η αναπλήρωση της αναβληθείσας εισήγησης.

Ο Διδάσκων