20.12.2021 – Ενημέρωση για Πρόγραμμα υποτροφιών βραχείας κινητικότητας ελληνο-βρετανικής συνεργασίας


Ενημερωτικό έγγραφο για υποτροφίες ελληνο-βρετανικής συνεργασίας

 

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Προγράμματος Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας