30.12.2021 – Ανακοίνωση του κυρίου Α. Πανταζή σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων του κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022