10.01.2022 – Ανακοίνωση σχετικά με το διαδικτυακό εργαστηρίο με τίτλο “Άγχος και Ευ ζην”, που διοργανώνει το Παράρτημα Ξάνθης της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του ΔΠΘ.


Άγχος_info