10.01.2022 – 2η Ανακοινοποίηση του Προγράμματος Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022.


Σας ανακοινώνουμε  ότι έγιναν κάποιες αλλαγές στο Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022. Αφορούν τα μαθήματα με εξεταστή τον κύριο Α. Πανταζή της 10ης Φεβρουαρίου 2022 και τα μαθήματα  “ΓΠΕ1 – Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ” και “Η2 – Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ” με εξεταστή τον κύριο Ν. Κελεμένη που από την 3η Φεβρουαρίου 2022 μεταφέρονται στην 7η Φεβρουαρίου 2022 και θα εξεταστούν από την κυρία Θ. Παπαδοπούλου. Επίσης ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα “Ε4 – Πολιτική Κοινωνιολογία Ι” και “ΣΤ4 – Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ” με εξεταστή τον Επίκουρο Καθηγητή Χρύσανθο Τάσση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής θα εξεταστούν την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:00-19:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022