12.01.2022 – Πρόσκληση που αφορά ένα σεμινάριο και ένα εργαστήριο τον Ιανουάριο για τη θεματική ενότητα: “Οι γυναίκες στην διακυβέρνηση”.


INVITATION 

ΤWO PROGENDER EVENTS IN JANUARY 

WORKSHOP &SEMINAR on 

Women in Governance 

FREE OF CHARGE / IN ENGLISH 

1.     WORKSHOP:  The pandemic’s many crises: exploring gender, political power and change  

DATES: Monday 17/01/2022, Tuesday 18/01/2022, Wednesday 19/01/2022 

TIME:18:00- 20:00 Greece, 17:00-19:00 Norway, 16:00-18:00 Iceland 

INFO: The workshop will be conducted by ReCollective and the Centre for Gender Studies, Panteion University of Social and Political Sciences.  

It will be coordinated by Saskia Fischer and Carolin Philip

To applyfor the workshop please visit the link: https://progender.panteion.gr/workshop/women-in-governance/ 

In the attached file you can find more information about the Workshop. 

Deadline for applications: Thursday 13th of January 2022 

 

2.     SEMINAR: Women in Politics 

DATES: Tuesday 25/01/2022, Wednesday 26/01/2022, Thursday 27/01/2022 

TIME:18:00- 20:00 Greece, 17:00-19:00 Norway, 16:00-18:00 Iceland 

INFO: The seminar will be conducted by Maria Stratigaki and Fenia Giannakopoulou 

To applyfor the seminar please visit the link: https://progender.panteion.gr/discussion/women-in-politics/ 

In the attached file you can find more information about the Seminar. 

Deadline for applications: Thursday 20th of January 2022 

For more information please visit our website:  https://progender.panteion.gr/ 

 

ProGender: A Digital Hub on Gender, the Covid-19 Crisis and its Aftermath, is funded by the Bilateral Fund of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021 (EEA Grants 2014-2021) 

INVITATION 5th Seminar

INVITATION 5th Workshop