18.1.2022 – Πραγματοποίηση δοκιμαστικών μαθημάτων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο “Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας του πολιτικού και κομματικού συστήματος”


Δοκιμαστικά μαθήματα-1