31.01.2022 – Ανακοίνωση του κυρίου Κ. Ελευθερίου σχετικά με την εξέταση του μαθήματος “ΕΧ1.2020 – Ιστορική Κοινωνιολογία”.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ