4.2.2022 – Εύρεση ακαδημαϊκής ταυτότητας φοιτητή


Παρακαλείται ο φοιτητής του Τμήματος κ. ΜΙΧΕΜΠΑΣ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ να επικοινωνήσει με την Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας για να παραλάβει την ακαδημαϊκή του ταυτότητα η οποία βρέθηκε σε χώρο της Παλιάς Νομικής.

 

Από την Γραμματεία