16.2.2022 – Ανακοίνωση του διδάσκοντα κ. Νικόλαου Κελεμένη


Οι παραδόσεις των μαθημάτων «Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία» και «Σύγχρονη Μαρξιστική Θεωρία» θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 25/02/2022, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

Στο eclass, στα μαθήματα με τους αντίστοιχους κωδικούς (435386 και 435385), θα αναρτάται το απαραίτητο διδακτικό υλικό και όποια άλλη πληροφορία σχετικά με τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο Διδάσκων

Νίκος Κελεμένης