16.2.2022 – Πραγματοποίηση εργαστηρίου από τη ΔΟΣΥΠ του Δ.Π.Θ.


Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Δ.Π.Θ. ( Δο.Συ.Π.) διοργανώνει διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα:
“Επίλυση συγκρούσεων στις σχέσεις” με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών αποτελεσματικότερης διαχείρισης και επίλυσης των συγκρούσεων στις σχέσεις
Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί σε δυο συναντήσεις διάρκειας 90 λεπτών
Ημερομηνία 1ης συνάντησης 24/2/22 και ώρα 12:30

Δήλωση συμμετοχής: στο email dosyp@duth.gr και στα τηλέφωνα  2531039161-62 αναφέροντας τίτλο εργαστηρίου, ονοματεπώνυμο, τμήμα και τηλέφωνο επικοινωνίας

 

Επίλυση συγκρούσεων