17.02.2022 – Ανακοίνωση του κυρίου Α. Πανταζή σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων του.


Η έναρξη των παραδόσεων του κ. Απόστολου Πανταζή θα γίνει στις 4 Μαρτίου.
Όλες οι πληροφορίες για τα μαθήματα δίδονται μέσω του eclass.

Ο διδάσκων