17.02.2022 – Ανακοίνωση του κυρίου Κ. Δικαίου σχετικά με την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θα ξεκινήσουν κανονικά την Δευτέρα 21 (Ιστορία Κοινωνικής Πολιτικής) και

Τρίτη 22 (Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα) σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

έχουν δημιουργηθεί σχετικά ‘μαθήματα’ στο e-class στα οποία παρακαλώ να εγγραφούν όσοι/ες επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν.

καλό εξάμηνο
καλή υγεία

Κώστας Δικαίος