21.02.2022 – Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων του κ. Πνευματικάκη «Στοιχεία Γεωπολιτικής» και «Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διακυβέρνηση».


Έναρξη μαθημάτων Β. Πνευματικάκη «Στοιχεία Γεωπολιτικής» και «Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διακυβέρνηση»