22.02.2022 – Ανακοίνωση σχετικά με την ακαδημαϊκή ταυτότητα φοιτητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης


Ανακοινώνεται προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου ότι έχει βρεθεί η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα του κυρίου Νίκου Νικολάου Άγγελου με Α.Ε.Μ. 2315, φοιτητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Μπορεί να προσέλθει στη Γραμματεία του Τμήματος για να την παραλάβει από αύριο, Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου και κατά τις ώρες προσέλευσης φοιτητών στη Γραμματεία (11:30 – 14:00) έχοντας μαζί του την Αστυνομική του Ταυτότητα.