2.3.2022 – Ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος που ανήκουν στο τρίτο έτος σπουδών να υποβάλλουν την δήλωση τους από την Πέμπτη 3.3.2022 διότι υπάρχει πρόβλημα ως προς την εμφάνιση των μαθημάτων που πρέπει να υποβάλλουν. Συγνώμη για την μικρή αναστάτωση. Προτείνεται προς όλους τους φοιτητές που εντοπίσουν κάποιο πρόβλημα να περιμένουν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία για να υπάρξει ο σχετικός έλεγχος από την μηχανοργάνωση.

Από την Γραμματεία