08.03.2022 – Ανακοίνωση του κυρίου Α. Πανταζή για την αναπλήρωση μαθημάτων


Θα διεξαχθεί αναπλήρωση των μαθημάτων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ 11/3 ΩΡΕΣ 9-12.00 ΑΙΘΟΥΣΑ Β

ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10/3 ΩΡΕΣ 15-18.00 ΑΙΘΟΥΣΑ Β