08.03.2022 – Ανακοινώσεις για σίτιση και στέγαση φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023


 

1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΙΤΙΣΗΣ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2022_2023 (1)

2.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΤΕΓΑΣΗΣ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2022_2023 (2)