16.03.2022 – Ανακοίνωση αναβολής των μαθημάτων “Β4.2019 – Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές” και “ΣΤ5.2019 – Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία”


Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις για τα μαθήματα “Β4.2019 – Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές” και “ΣΤ5.2019 – Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία” αναβάλλονται λόγω ασθενείας του διδάσκοντα. Για την αναπλήρωσή τους, οι φοιτητές θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση.