21.3.2022 – Ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που αφορά πολίτες όλων των χωρών εξαιρουμένων αυτών της Σλοβακίας


Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας.pdf

 

Verbal Note Ν029605_2022_GRVV_2