28.03.2022 – Ανακοίνωση για αναπληρώσεις του μαθήματος του κυρίου Α. Πανταζή “ΣΤ2.2019 – Ανάλυση πολιτικών ιδεολογιών”


Θα διεξαχθούν αναπληρώσεις του μαθήματος “Ανάλυση Πολιτικών Ιδεολογιών” (ΣΤ εξαμήνου) στις:
31/3 ώρες 18-21.00 αίθουσα Β και 1/4 ώρες 9-12.00 αίθουσα Β, το προγραμματισμένο μάθημα ώρες 12-15.00 στις 1/4
θα διεξαχθεί κανονικά.

Ο διδάσκων