04.04.2022 – Ανακοινώσεις σχετικά με τη σίτιση και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023


2022_03_08_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΠΘ 2022 2023

2022_03_08_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΕΣ