04.04.2022 – Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι ενός (21) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΥΠΕΞ.pdf