05.04.2022 – Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Διευθυντή του Εργαστηρίου “Γεωπολιτικών Αναλύσεων” του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ.


Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Αναπληρωτή Διευθυντή Εργαστηρίου -1

2_Αίτηση Υποψηφιότητας Αναπληρωτή