07.04.2022 – Ανακοίνωση του κυρίου Α.Πανταζή σχετικά με το μάθημα “ΗΕ4.2019 – Θεωρίες Δικαιοσύνης”


Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έκαναν έγκυρη δήλωση και θα εξετασθούν στο μάθημα “Θεωρίες Δικαιοσύνης” στην εξεταστική του Ιουνίου ενημερώνονται ότι θα εξετασθούν βάσει της περιγραφής του μαθήματος, όπως έχει αναρτηθεί στο eclass, με διδάσκοντα τον κ. Απόστολο Πανταζή, και στον οδηγό σπουδών του τμήματος. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το μάθημα “Θεωρίες Δικαιοσύνης” και την ύλη των εξετάσεων οι φοιτητές/φοιτήτριες θα επικοινωνούν με τον διδάσκοντα.

Ο διδάσκων
Απόστολος Πανταζής