15.04.2022 – Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων σίτισης στέγασης 2022-2023


2022_04_15_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2022_2023