18.4.2022 – Παράταση περιόδου αιτήσεων για καθομολόγηση φοιτητών την 05.05.2022


Ανακοίνωση-Καθομολόγησης Τμήματος ΠΕ – 05.05.2022-Παράταση

 

Αίτηση-Συμμετοχής