03.05.2022 – Ανακοίνωση για αναβολή μαθήματος Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία στις 06/05


Το μάθημα Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία δεν θα διεξαχθεί στις 06/05, λόγω ανειλημμένης ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα οριστεί άμεσα με επόμενη ανακοίνωση.