11.05.2022 – Ανακοίνωση σχετικά με την Ορκωμοσία που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2022


Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές συμμετείχαν στην Ορκωμοσία, που πραγματοποίησε το Τμήμα στις 05/05/2022, μπορούν να “μπαίνουν” στο Universis με τους κωδικούς τους και να κατεβάσουν και να εκτυπώσουν τα έγγραφα της Ορκωμοσίας από τη Πέμπτη 05 Μαΐου 2022. Καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να επισπεύσουν τη διαδικασία διότι δεν θα έχουν πλέον αυτή τη δυνατότητα όταν ακυρωθούν οι κωδικοί τους.