17.05.2022 – Ανακοινώσεις για αναπληρώσεις στα μαθήματα του κυρίου Β. Πνευματικάκη “Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διακυβέρνηση” και “Στοιχεία Γεωπολιτικής”


Αναπλήρωση Διαλέξεων Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διακυβέρνηση

Αναπλήρωση Διάλεξης Στοιχεία Γεωπολιτικής