14.06.2022 – Ανακοίνωση σχετικά με απολεσθείσα Ακαδημαϊκή Ταυτότητα


Παρακαλείται η κυρία Τεντολούρη Κυριακή, φοιτήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, να προσέλθει  ή να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία κατά τις ώρες 11:30 – 14:00, προκειμένου να παραλάβει την Ακαδημαϊκή της Ταυτότητα που βρήκε και μας παρέδωσε η επιτηρήτρια των εξετάσεων του Τμήματος.