2.9.2022 – Εξέταση Σεπτεμβρίου των μαθημάτων «Στοιχεία Γεωπολιτικής» και «Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διακυβέρνηση» και επικοινωνία με τον διδάσκοντα


Ανακοίνωση Εξέταση Σεπτεμβρίου και Επικοινωνία