20.09.2022 – Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑ.pdf

1.letný semester bilaterálne štipendiá attachment (003)