4.10.2022 – Ανακοίνωση για την έναρξη των διαλέξεων των μαθημάτων Γ1.2019 – Συγκριτική Πολιτική Ι και ΕΧ2.2020 – Κοινωνικά και Πολιτικά κινήματα


 ΟΙ διαλέξεις των μαθημάτων “Γ1.2019  Συγκριτική Πολιτική Ι” και “ΕΧ2.2020 Κοινωνικά και Πολιτικά κινήματα” θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 σύμφωνα με τις ώρες που αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα στο eclass.

Ο διδάσκων,

Επ. Καθηγητής Γ. Σιάκας