6.10.2022 – Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών στην υπηρεσία e-class


Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στην υπηρεσία e-class πραγματοποιείται από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης μαζικά.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών, οπότε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.