07.10.2022 – Ανακοίνωση του Αν. Καθηγητή Κωνσταντίνου Δικαίου σχετικά με τα μαθήματα “Α1.2019-Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη”, “Ε2.2019-Δημόσιο Μάνατζμεντ” και “ΖΕ2.2019-Πολιτική Υγείας”


σχετικα με μαθήματα Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (υποχρ α εξάμηνο)
Δημόσιο management (υποχρ ε εξαμηνο)
Πολιτική υγείας (επιλογής)

τα μαθήματα αυτά εμφανίζονται πλέον στο e-class. παρακαλώ για την εγγραφή φοιτητών/τριών που επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν.

(θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση για το μάθημα επιλογής πολιτική και τέχνη)

καλό εξάμηνο σε όλε/ου/ς

Κ. Δικαίος