10.10.2022 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΣΜΗΤ. ΣΚΠΟΕ 31.8.2023.pdf