13.10.2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ


2.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2.Ψ9ΧΣ46ΜΤΛΗ-5ΚΔ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ